RD Vortová

RD Vortová

Předmětem zakázky byla izolace podkrovní části domu.Byla použita pěna EKO S310, v síle nástřiku 25 cm.

Nechte si spočítat cenu Vaší izolaceSouhlasím se zpracováním OÚ dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 k interním potřebám společnosti. Doba souhlasu je omezena dle aktuálnosti registrace a v případě zrušení budou osobní údaje vymazány. OÚ nebudou poskytovány třetím osobám.