Zateplení ploché střechy

Tento systém má řadu výhod oproti konvenčním střešním systémům:

 • rychlá aplikace – izolační pěna se nanese až čtyři krát rychlejší než jiné střešní systémy tepelně izolační vlastnosti pěny jsou až tři krát vyšší než většina standardně používaných materiálů při stejné tloušťce
 • nízká hmotnost izolační pěny nezatěžuje střešní konstrukci
 • jednoduchý, bezspojový, monolitický obal přikryje i střechy s nepravidelným příp. zakřiveným povrchem, jejichž izolace je s běžnými materiály nemyslitelná
 • není nutné odstranit původní skladbu střechy při rekonstrukcích a opravách, v závislosti na stavu stávající střechy
 • perfektně kopíruje spádové vrstvy

Technická specifikace izolační pěny S0540

Hustota (v jádře) 53-60 kg/m3
Tepelná odolnost, odpor (R) 1.25 m2 K/W při 25 mm
Stlačitelnost 270 kPa
Odtrhnutelnost 485 kPa
Absorbce vody 0.4 % z celkového objemu
Paropropustnost 55.6 ng/Pa.s.m2 při 25 mm
Vzduchopropustnost při 75 Pa 0.00004 L/s.m2 při 25 mm

Technologický postup

Ať už rekonstrukce nebo stavba nové ploché střechy je vždy háklivá záležitost a proto vyžaduje zvýšenou pozornost a technickou zdatnost.

Před rekonstrukcí existujících střech:

Zateplení ploché střechy

 • povrch musí být odprašněný vyčištěn od štěrku příp. mechu, aby se dosáhlo co nejvyšší přilnavosti
 • je nutno provést inspekci, sondy, termografie, zjistit případnou zabudovanou vlhkost a posoudit skutkový stav střechy

Izolační pěna po dopadu na povrch ihned reaguje, expanduje a po chvíli zatvrdne. Vytváří se tak bezespará, vodotěsná a zároveň tepelně izolační vrstva.

Nástřik plynule přechází z horizontální na všechny navazující vertikální plochy – boky světlíků, atiky, komínky atd. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst – hrdla svodů,  komíny, průchody vzduchotechniky atd.

Při spávné aplikaci stříkané izolační pěny je vyloučeno podfouknutí, přilnavost pěny je jednou z jejích největších výhod ve srovnání s jinými materiály, které je třeba pracně zakotvovat případně lepit.

Ukázka detailů

Zateplení ploché střechy

Zateplení ploché střechyPolyuretanový střešní plášť nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných střech, ale též při výstavbě nových objektů. Má uzavřenou buněčnou strukturu, která ji činí hydroizolační a nenasákavou.

UV nátěr

Zateplení ploché střechyKonečná povrchová úprava tepelné izolace je tvořena nátěrem proti UV záření. Naše společnost používá nástřik na bázi polymeru, který má životnost až 30 let. Údržba střechy spočívá v cyklech obnovy UV nátěrů. Tento materiál přejímá i funkci pojistné hydroizolace a mechanické ochrany tvrdé pěny, obzvláště v případech, kdy spád střechy je menší než 2% (viz ČSN 73 0540).

Technická specifikace:

Měrná hmotnost 1350 kg/m3
Pevnost v tahu při Fmax 3,00 MPa
Poměrné prodloužení 200%
Zachování flexibility při 30 °C
Vodotěsnost 0,0 l/m2
Zápalnost třída reakce na oheň E
Faktor difuzního odporu 4517
Teplotní odolnost (minimálně) 80 °C
Přilnavost k podkladu ocel (minimálně) – 0,8 MPa
Přilnavost k podkladu beton (minimálně) – 0,9 MPa

Výhody:

Zateplení ploché střechy

 • dokonalé zatěsnění složitých tvarových podkladů
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • schopnost vrstvy difúze vodních par
 • plně pochůzná vrstva, není třeba střešní krytiny
 • rychlost provedení proti standardnímu postupu při zateplení polystyrenem
 • vysoká odolnost biologickým vlivům
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • absolutní adheze vrstvy pěny k podkladu
 • vysoká odolnost agresivnímu prostředí
 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace
 • velmi nízké statické zatížení konstrukce